KONTAKT

Katarzyna Mroczkowska

DO POBRANIA

Tytuł projektu:
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

TYTUŁ PROJEKTU: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są następujące osoby:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2023 – grudzień 2023

MIEJSCE REALIZACJI: Toruń

DANE KONTAKTOWE REALIZATORA: Toruńskie Centrum Usług Społecznych, ul. Marii Konopnickiej 13, 87 – 100 Toruń, tel. 56 611 89 42

Skip to content