Szanowni Państwo,

w dniu 11 czerwca 2024 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 854).
Jedną z kluczowych zmian jest uchylenie art. 13 ustawy. Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2024 r. zakończy się wsparcie, w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę, dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024 roku kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, można składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, obywatelom Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia, zostanie udzielona pomoc na zasadach określonych w art. 12 ustawy.

Link do treści ustawy:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/854