Toruńskie Centrum Usług Społecznych informuje o zmianach w dokumentacji dotyczącej wypłat świadczeń dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

Wsparcie gwarantuje ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski w sprawie wypłaty świadczenia przyjmuje miejska jednostka – Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

W dniu 2 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 838). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 maja 2023 roku.

Aktualny wniosek wraz z pozostałymi załącznikami znajduje się w dokumentach do pobrania, na końcu artykułu.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w następujących punktach:

 • siedziba Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13 (parter);
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta na terenie CH Plaza – do skrzynki podawczej oznaczonej logo TCUS;
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta na terenie CH Copernicus – do skrzynki podawczej oznaczonej logo TCUS;
 • lub przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego na skrzynkę podawczą Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.

W celu uzyskania informacji o sposobie wypełnienia wniosku i jego składania lub umówienia się na wizytę w siedzibie TCUS można zadzwonić w godzinach pracy Centrum, tj. 7:30-15:30 pod następujące numery telefonów:

 • tel. 56 611 89 40
 • tel. 56 611 89 42
 • +48 512 073 113
 • +48 506 082 794

Prosimy o zapoznanie się z załączoną „Klauzulą informacyjną RODO”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1e ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383 z późn. zm.) wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Z kolei ust. 1f określa, że wniosek o świadczenie pieniężne z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1 e, pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 kwietnia 2023
 2. Wniosek_o_świadczenie_pieniężne-Dz.U.2023.838 (plik .DOC)
 3. Wniosek_o_świadczenie_pieniężne-Dz.U.2023.838 (plik .PDF)
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Załącznik_do_wniosku_o_świadczenie_pieniężne-Dz.U.2023.838-karta_osoby_przyjętej_do_zakwaterowania (plik .DOC)
 6. Załącznik_do_wniosku_o_świadczenie_pieniężne-Dz.U.2023.838-karta_osoby_przyjętej_do_zakwaterowania (plik .PDF)
 7. Załącznik_nr_2_do_wniosku_o_świadczenie_pieniężne (plik .DOC)
 8. Załącznik_nr_2_do_wniosku_o_świadczenie_pieniężne (plik .PDF)