Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program AOON – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Udział w programie jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa od 12.03.2024 do 29.03.2024

Szczegóły na stronie https://tcus.torun.pl/akt_realizowane/2804/