Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Rekrutacja trwa od 19.03.2024r. do 12.04.2024r.

Szczegóły na stronie https://tcus.torun.pl/akt_realizowane/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024/