Toruńskie Centrum Usług Społecznych informuje, że w dniu 22 stycznia uruchomione zostaną zapisy do Centrum rozwoju i terapii, znajdującego się przy ul. Klonowica 19 w Toruniu.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalisty jest wypełnienie dokumentów uczestnictwa w projekcie „Rodzina w Centrum 4” współfinansowanym przez Unię Europejską. Dokumentacja projektowa zostanie udostępniona klientowi podczas pierwszej wizyty w Centrum. Projekt dedykowany jest:
1) osobom przebywającym w pieczy zastępczej,
2) osobom opuszczającym pieczę zastępczą,
3) osobom w rodzinach przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
4) osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
5) innym osobom, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariuszom.

Zapisy rozpoczynają się w dniu 22.01.2024 r. pod numerem telefonu 510 491 952, w godz. 9:00 – 14:00.

W chwili obecnej istnieje możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych w podejściu systemowym
  • psychoterapia młodzieży (od 12 roku życia) w podejściu systemowym
  • psychoterapia par i małżeństw w podejściu systemowym
  • psychoterapia rodzinna w podejściu systemowym
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Wachlarz dostępnych form pomocy sukcesywnie będzie poszerzany.